"ร้านนี้เข้าท่า ผู้ว่ายกนิ้ว" ร้านอาหารภูแล อาหารเหนือในตัวเมือง จ.เชียงราย
  Phu Lae - The North Thai Cuisine... ร้านอาหารภูแล อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-600-500  
 
 

 

"ร้านนี้เข้าท่า ผู้ว่ายกนิ้ว" ร้านอาหารภูแล อาหารเหนือในตัวเมือง จ.เชียงราย

"ร้านนี้เข้าท่า..ผู้ว่ายกนิ้ว"
ร้านอาหารภูแล
เลขที่ 673/1 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-600-500
 
Copyright © 2015-2016 www.phulaerestaurant.com. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft